Giải pháp

Ngành nghề:

  • Máy tách màu
  • nông sản
  • sản phẩm công nghiệp
  • Thiết bị kiểm tra X-ray
  • thực phẩm
  • sản phẩm công nghiệp
  • các địa điểm công cộng

Quan điểm cốt lõi:

Thông báo bảo mật website

Chinameyer.com hiểu rõ tầm quan trọng của thông tin cá nhân, Website chúng tôi tổng hợp tiếp nhận và thu thập thông tin cá nhân của bạn trong quá trình bạn sử dụng website, chúng tôi sẽ tiến hành một vài phương thức bảo vệ thông tin. Chúng tôi hi vọng điều này giúp bạn quyết định chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi trong tình trạng bạn hiểu rõ.

 

Phạm vi sử dụng

Thông báo này là tóm tắt phần chính của toàn văn chính sách bảo mật mạng của quang điện Meyer, dùng cho các trường hợp bảo mật mạng thông thường.

 

Thu thập thông tin

Website chúng tôi tiến hành thu thập thông tin trong điều kiện bạn tự nguyện cung cấp. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn ở đây hoặc kết hợp với thông tin thu thập được từ bên thứ 3, để đưa ra dịch vụ tốt hơn cho bạn.

 

Cookies website sử dụng và các kĩ thuật khác để tăng cường trải nghiệm mạng, hiểu thói quen sử dụng dịch vụ website của bạn để cải thiện chất lượng phục vụ. Khi bạn truy cập vào website của chúng tôi hoặc sử dụng một sản phẩm nào đó, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin bao gồm URL, IP, loại hình trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng và thời gian ngày tháng truy cập. Khi bạn truy cập vào website của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông qua công ty quảng cáo của bên thứ 3 gửi quảng cáo. Những công ty này có thể sẽ sử dụng thông tin của bạn truy cập đối với website này hoặc các website khác (không bao gồm tên, địa chỉ, email, điện thoại) để tiện đưa ra cho bạn những quảng cáo mà bạn có thể quan tâm.

 

Lựa chọn của bạn

Trong tình trạng khả năng hợp lí, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn lựa chọn cung cấp thông tin cá nhân

Bạn có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi hoặc từ chối sử dụng kĩ thuật cookies trong trình duyệt, nhưng điều này có thể gây ra một vài chức năng đặc sắc hoặc dịch vụ của chúng tôi không thể vận hành bình thường.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ chân thành nỗ lực để bạn xem được thông tin cá nhận của bạn, và trong thời điểm hợp lí để bạn có thể thay đổi hoặc xóa bỏ những dữ liệu này.

 

Trang Chủ
điện thoại
lời nhắn